Muzikoterapeutický - hudební koutek

p. uč. Daniela Dvořáková

Muzikoterapie jako jedna z množství tvořivých dílen bohatě využívaných v MŠ rozvíjí citlivě sebepoznání dětí, navozuje pocit sounáležitosti s přírodou i druhými lidmi. Dává dětem možnost k sebevyjádření i prosazení svého ega, uvolňuje psychické bloky, podporuje fantazii a prohlubuje soustředění.

V rámci tohoto programu děti též nacvičují kulturní vložku pro plánované akce pro rodiče a přátelé MŠ, kterými prezentují samotnou školu.

Obsahem terapeutického koutku je rozvíjení dítěte hravou formou s použitím dětských hudebních nástrojů a dle potřeby hudebních doprovodů učitelky (piáno, kytara).

V mnohočetných hrách systematicky procvičujeme práci s dechem, zvuky, tóny, rytmy, ale i správnou artikulaci.

Každé sezení se neprve uvolními, správvě a pohodlně se posadíme, rozdýcháme, navodíme pocit pohody a klidu, zahrajeme si rytmickou hru ze široké škály nabízených - buď s použitím dětských rytmických nástrojů nebo jen hrou na tělo, či se zaposloucháme do rytmu vlastního srdce. Zkoušíme vnímat zvuky a tóny kolem sebe i v nás samých.

Pokračujeme gymnastikou mluvidel, přes jemné pohyby až ke správné artikulaci.

Následně se zaměříme na tvorbu jednotlivých vokálů a melodické linky.

Muzikoterapie probíhá v motivovaných hrách, které se střídají v závisloti na momentálním rozpoložení a přání dětí a zaplňuje cca polovinu prostoru "Zpívánek".

V druhé polovině vyhrazeného času si děti zpočátku "naposlouchají" a později procvičují zadanou píseň s postupným doplňováním dalších hudebních jazykových a rytmických improvizací.

Zpívánky probíhají bez určeného časového rozvrhu, frekvence se odvíjí od termínu vystoupení, (denně v období před vystoupením a několikrát v měsíci po vystoupení) prakticky ale každou středu.

 

 

Odkazy na na videa, kde děti pracují s bubínky:

1) www.youtube.com/watch?v=KLT5wp05qFg

2) www.youtube.com/watch?v=VO4VTNh_ZB4

3) www.youtube.com/watch?v=RYRW7sH_sHg