Pohybová školička

p. uč. MARIE ZLATNÍKOVÁ

Cíle:

rozvoj jemné a hrubé motoriky

rozvoj koordinace a obratnosti

pohybové aktivity pro uspokojení jejich potřeb (pohybové hry  - honičky,..)

pohybové aktivity k uklidnění a uvolnění (relaxace, popř. joga)

zajistit zdravý a správný vývoj svalů, kloubů a kostí


Popis:

Pohybová školička je zaměřena na pohybové hry, posilovací, zdravotní a klidové cvičení. Cvičení je pojato hravou formou, nikdo není do ničeho nucen, ale může si vše vyzkoušet. Všechny činnosti se v průběhu roku dají opakovat či nějak obohacovat, doplňovat.

Organizátor pohyb. školičky si vždy před každou hodinou připraví potřebné pomůcky, přizpůsobuje pohybové aktivity a pravidla her tak, aby se vystřídaly všechny děti.

Podle počasí se bude školička odehrávat i venku na pozemku MŠ - volné prostory na zahradě, prolézačky, skluzavky, balanční ciky, popř. trampolína či houpačka. V herně se využívá různého tradičního a moderního náčiní, či nářadí k pohybové výchově


Přínos:

Posílit hluboký stabilizační systém, naučit děti správnému držení těla (páteře), naučit děti správnému dýchání při cvičení


Naučit děti pohybově aktivnější či neklidné

soustředění

obratnost a citlivost ruky k prevenci správného psaní

nácvik rovnováhy

prostorová představivost a paměť

předcházet frustraci dětí, vyhýbavosti a agresivitě, zvýšit sebeúctu

posílit kladné vztahy s vrstevníky