Šikulky

ŠIKULKOVÉ, TO JSME MY!

VE ČTRVTEK JDEM DO DÍLNY,

TAM MALUJEME, KRESLÍME A LEPÍME,

NAŠÍ ŠKOLKU ZDOBÍME.

KDYŽ SE DÍLO PODAŘÍ, 

MÁME ÚSMĚV NA TVÁŘI.

 

p. uč. EVA ZEMANOVÁ (lichý týden), p. uč. ELIŠKA BÍLKOVÁ (sudý týden)

  • předškoláci

  • čtvrtek 12:30-13:30

Kritéria pro výběr dětí:

  • pro děti předškolního věku a děti s odkladem školní docházky

  • pro děti nadané, s výrazným talentem v oblasti výtvarné a pracovní činnosti

  • při výběru budou zohledněny dosavadní výsledky výtvarných prací dětí v MŠ

  • bude přihlédnuto i na doporučení třídních učitelek dětí (samostatnost při práci, fantazii, kázeň, originalitu vlastních nápadů, dokončení práce atd.)

Cíle:

rozvoj tvořivosti, tvořivého myšlení a sebevyjádření

samostatnost při práci, dokončení započaté činnosti

rozvoj fantazie

radost z úspěchu, ze zvládnutého a podpora sebevědomí

ovládání koordinace ruky a oka a jemné motoriky

rozvoj estetického vnímání, cítění a prožívání

spolupráce s ostatními dětmi

 

Nabídka činností:

manipulace s výtvarným materiálem

různé techniky - malba, kresba, koláž, frotáž, tupování, práce se samotvrtdnoucí hmotou, lepení, stříhání trojrozměrné práce, práce s látkou, práce se dřevem..

tvůrčí činnost výtvarné, podněcující tvořivost a nápaditost dítěte, jeho fantazii, estetické vnímání a vyjadřování, tříbení vkusu

plánovaná, cílená a promyšlená činnost vedená zábavnou formou

dostatek prostoru pro výběr, barev, materiálů, doplnění detailů

uplatnění originality a vlastních nápadů

 

 

 

Výtvarná soutěž

 

Naše MŠ se zúčastnila výtvarné soutěže s názvem: Školka plná dětí.

Ze 4000 výtvarných prací byl vybrán obrázek Kačky Vojtěškové - "JÁ NA HORÁCH" - z oddělení Berušek.

Slavnostní předání diplomu proběhne 28.3.2013 v 15,30 hod v aule nové budovy Pedagogické fakulty UHK.

GRATULUJEME!!!!

 

SOUTĚŽ VE VÝTVARNÉ SOUTĚŽI DĚTÍ MŠ:

 

GRATULUJEME KAČCE!

 

 

 

Naše MŠ se zúčastnila soutěže "Říše ryb", která byla pořádána Střediskem volného času Bájo v České Skalici.

Zde naši Šikulkové získali díky krásné společné práci hlavní cenu.

Gratulujeme