Režim dne v MŠ

  6:30 -   8:30  individuální hry a činnost dětí, ranní cvičení

  8:30 -   9:00  hygiena, svačina

  9:00 -   9.30  programově řízená výchovná činnost

                          (individuální, skupinová či frontální )

  9.30 - 11:30  hygiena, pobyt venku

11:30 - 12:15  hygiena, oběd

12:15 - 14:00  odpolední odpočinek, nespavé aktivity

14:00 - 14:30  hygiena, svačina

14:30 - 16:30  odpolední zájmová činnost

 

Časové limity jsou pouze orientační, umožňují pružné rozhodování,

podporují využití momentálního naladění dětí, hravosti a tvořivosti.

 

Školní řád