Kroužky

25.09.2010 07:49

V letošním školním roce se pokusíme otevřít nové zájmové kroužky a to výtvarné výchovy,

pracovní výchovy a angličtiny.