Základní info o MŠ

Adresa:                                                     odloučené pracoviště:
MŠ                                                             MŠ
Veverkova 1495                                           Hrubínova 1529
Hradec Králové 2                                          Hradec Králové 2
500 02                                                        500 02
    
 
Provoz v obou budovách MŠ: 6,30 - 16,30 hod.