SLUNÍČKA                                                                             

 

 

SLUNÍČKO SE HEZKY SMĚJE,

SLEDUJE, CO SE KDE DĚJE,

JAK ZVÍŘÁTKA S RADOSTÍ,

POJÍDAJÍ SLADKOSTI.

VŠECHNO Z VÝŠKY JASNĚ VIDÍ,

KDE JSOU STROMY, KDE JSOU LIDI,

JAK NA LOUCE ROSTE KVÍTÍ

A SLUNÍČKO NA NĚ SVÍTÍ.

Naše paní učitelky :

zást. řed.: Jitka Šímová                                                                               

p. uč.Zdeňka Francová

 

Třída Sluníčka

Jsme skupina dětí ve věku 5 - 7 let.

Hrajeme si na svět a věci kolem nás, podnikáme zajímavé výpravy a výlety do okolí, objevujeme, experimentujeme, vyprávíme si, kreslíme, modelujeme, stavíme stavby, ohýbáme tělo, sportujeme, hrajeme divadlo, prohlížíme knížky, zpíváme a děláme různé zajímavé činnosti.

Každý má u nás svoji šanci, svoje místo, prostor pro svůj rozvoj v rámci svých možností, záruku bezpodmínečného přijetí, i pohlazení.

 

Co je pro nás důležité?

Aby se školka stala pro dítě místem, kde je spokojené, kam se těší, protože se tam stále něco pěkného a zajímavého děje, kde se cítí v bezpečí, stejně jako doma.

Připravit děti nejen na vstup do školy, ale také na život mimo školu, aby si uměly poradit v běžných a každodenních situacích - bez kotrmelců.

Vztahy mezi dětmi, dětská přátelství, ale také důvěra a spolupráce mezi učitelkami a dětmi.

,,Velké maličkosti“, které jsou v životě dítěte důležitější než sebelepší programy.

Společná činnost, jako příležitost ke společným zážitkům.

Přátelská komunikace s rodiči.

 

Nabízíme dětem pestré činnosti, objevování a zjišťování, co koho baví, v čem se jim daří, i jak důležitá je v životě spolupráce s ostatními.

 

Společně s dětmi se zaměřujeme na sebeobslužné činnosti, hygienické návyky, správné stolování, grafomotorické procvičování ruky se správným držením tužky.

 

Dále jazykové, dechové cvičení, motoriku mluvidel - jazyka a rtů.

 

Výtvarné činnosti, dramatickou výchovu postavenou na námětové hře.

 

Hudebně pohybovou činnost.

 

Jde nám o to, aby děti pochopily a uvědomily si, že nejsme všichni stejní, a každému jde dobře něco jiného.

 

 Na čistotu a  pořádek  dohlíží  Iveta Šťastná