Poděkování rodičům

Molitanové kostky

Děkujeme paní Ptáčkové, za nově pošité molitanévé kostky barevnými látkami.

 

Poděkování paní Kociánové

Děkujeme paní Kociánové za zvelebení našich malých záhonků. Ve svém volném čase se postarala o naši zahrádku, vyplela a zasadila nové plodiny, o které se budeme společně s dětmi dále starat. Děkujeme.

 

Zdravá 5

Poděkování patří paní Ptáčkové, která nám ná bílé zastěrky našila krásné obrázky ovoce a zeleniny a tak, třída žabiček, mohla reprezentovat a soutěžit v projektu Zdravá 5 - Příprava studených pokrmů.

 

Poděkování za účast v "Nejkrásnější velikonoční dekorace"

Děkujeme za účast těmto dětem a jejich rodičům:

Vojtěch Bednář, Antonín Čížek, Kristýna Grofová, Karolína Kašparová, Štěpán Krbálek, Tomáš Kučera, Eliška Mertová, Jakub Panchártek, Patrik Ptáček, Alžběta a Matěj Sochorovi, Vojtěch Turnovský, Štěpán Vondráček, Tereza Vrátná

 

 

Paní Lojanová

Touto cestou bychom rádi poděkovali paní Lojanové za ceny na Olympiádu.

Pan Šinták

Touto cestou bychom rádi poděkovali panu Šintákovi za věcné odměny na akce MŠ.

Paní Kučerová

Touto cestou bychom rádi poděkovali paní Kučerové za darování koloběžky pro děti.

 

Celé Česko čte dětem

I v tomto školním roce pokračuje na naší MŠ projekt Celé Česko čte dětem. A i v tomto školním roce nás podpořila babička Toníka Štěpánka paní Iva Syrovátková. Dětem přečetla pohádku, aby se jim hezky odpočívalo na lehátku.

Děkují Amálky


Poděkování za upečené muffiny pro Delfínky

Tímto bychom rádi poděkovali paní Drahokoupilové, mamince Kristýnky, za krásné a velmi chutné muffiny, které spolu upekly pro děti. Šlo o krásný nápad k mlsání a k oslavě Krist. narozenin.

Děkují Delfínci

Poděkování za účast v soutěži

Děkujeme rodičům za účast ve výtvarné soutěži "Nejkrásnější velikonoční dekorace".

Celkové vyhodnocení probíhalo formou sečtení hlasů dětí, které označily výrobek, který se jim nejvíce líbí.

Konečné výsledky po sečtení jsou:

1. Tomáš Klusák (A)

2. Tadeáš Pech (D)

3. Dominik Brychta (A)

Tímto chceme poděkovat všem zúčastněním rodičům a dětem, kteří jsou: Kreibichovi, Brychtovi, Dostálovi, Walterovi, Panchártkovi, Malá, Štěpánkovi, Čížkovi, Pultarovi, Sedláčkovi, Filipovi, Vrátní, Marečkovi, Hurychovi, Solfronkovi, Mejstříkovi, Klimtovi, Klusákovi, Handovi, Šebovi, Joukalovi, Bažantovi, Kvasničákovi, Pamánkovi, Hricikovi, Vodičkovi, Pechovi, Soukupovi a Čechovi.

Od 17. 4. 2014 si můžete dekorace odnášet domů.

 

Ještě jednou děkujeme

 

Poděkování za upečené dobroty pro děti

Tímto bychom rádi poděkovali paní Mackové, mamince Lukáška (Berušky), Honzíka a Martínka (Amálky), za úžasné cukrářské výrobky. Všechny děti z obou tříd byly odměněny výtečnými koláčky. A nejen to pro naše děti maminka připravila,ještě dostaly např. želvičky a berušky.

 

Ještě jednou děkujeme, za paní učitelky i děti

 

Poděkování za účast na projektu Celé Česko čte dětem.

V delfínkách jsme měli opět milou návštěvu. Děti navštívily a přečetly, při odpočinku na lehátkách, paní Iva Syrovátková a paní Vlasta Tužilová (babičky Rostíka a Tondy Štěpánka), paní Kateřina Pultarová (maminka Katarínky a Amálky) a paní Šárka Vodičková (maminka Radima Vodičky). Tímto bychom jim chtěli poděkovat za příjemný zážitek dětem a účast v projektu Celé Česko čte dětem, do kterého je školka zapojena.

Vážíme si Vašeho času

a děkujeme

 

Děkujeme babičkám: Kuby Panchártka, Tondy a Rosti Štěpánka, Klárky Kalkantové, Míši Solfronka a tetě Viléma Jeřábka, že nám přišly číst do školky pohádky. A za zapojení do tohoto skvělého projektu. Velice si toho vážíme a děkujeme.

 

Poděkování za přípravu ochutnávek i za účast na výtvarné výstavě při Bramborobraní

Dne 24. 9. 2013 se uskutečnilo na zahradě MŠ Bramborobraní, tedy slavnosti bramborové sklizně.

Tímto bychom chtěli poděkovat panu Rezkovi a paní Štěpánkové, kteří připravili jídla z brambor.

 

Poděkování za sběr víček od PET lahví

Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem rodičům, kteří se zúčastnili sběru víček od PET lahví. Budou využity na pomoc holčičce s nemocí "motýlích křídel".

Děkujeme Vám.

 

Poděkování za účast na MDD

Chtěli bychom touto cestou poděkovat těmto maminkám: 

Paní Štěpánkové, paní Panchártkové, paní Vodičkové, paní Dejdarové, paní Drahošové, paní Čechové, paní Mackové, paní Lojanové a mamince od L.Darmovzala.

Děkujeme jim za spolupráci, obětavost i nadšení, čímž aktivně přispěly k oslavě dětského svátku. Jejich perfektně připravené činnosti na stanovištích děti plnily s nadšením. I přes nepřízeň počasí proběhla akce v duchu radosti všech zúčastněných dětí.

Všem ještě jednou děkujeme.

 

 

Prosíme rodiče, kteří mají možnost, aby přinesli dětem papíry

jakéhokoliv formátu na zájmové kreslení.

Mohou být i z jedné strany potištěné . Děkujeme